تاپینگ های جدید شیشه تخت البرز سرمایش

تاپینگ جدید شیشه تخت , ایتالیا , نمایش بستنی

تاپینگ


تاپینگ های جدید شیشه تخت البرز سرمایش

-

تاپینگ شیشه تخت

-

مزایای تاپینگ های بستنی میوه ای

-

- ظرفیت ها و رنگ های مختلف

- سیستم گردش هوای سرد

- حمل و نقل آسان به دلیل داشتن چهار چرخ ثابت و متحرک

- داشتن شیشه های 3 جداره و گاز دار در جلو اطراف داخل کابین

که باعث هدر نرفتن برودت و جلوگیری از بخار کردن شیشه ها می شود.

- داشتن ظرفهای شیشه ای امکان دید بستنی را چندین برابر می کند.

-

-

تاپینگ شیشه تخت

-

-

20
18
16
14
12
10
1/3
1*2 HB 1*2 HB 2HP 1/5HP 1/5HP 1HP Compressor
کمپرسور
Automatic
Hot Gas
Automatic
Hot Gas
Automatic
Hot Gas
Automatic
Hot Gas
Automatic
Hot Gas
Automatic
Hot Gas
Defrosting
یخ زدایی
R404a R404a R404a R404a R404a R404a Refrigerant
سرد کن
16- الی 26c- 16- الی 26c- 16- الی 26c- 16- الی 26c- 16- الی 26c- 16- الی 26c- Running Temperature
درجه حرارت
220v/50h/1hp 220v/50h/1hp 220v/50h/1hp 220v/50h/1hp 220v/50h/1hp 220v/50h/1hp Power Supply
برق تغذیه
204cm
14
210cm
166cm
12-14
183-210cm
168cm
10-12
183-210cm
150cm
8-10
155-183cm
132cm
8
128-155cm
114cm
1/2
128cm
Lenght
طول
127cm 127cm 127cm 127cm 127cm 127cm Height Kore
ارتفاع
110cm 110cm 110cm 110cm 110cm 110cm Depth
عمق
480Kg 450Kg 415Kg 380Kg 345Kg 309Kg Weight
وزن

--
--


تاپینگ شیشه تخت

-

-

تاپینگ شیشه تخت

-

-

تاپینگ شیشه تخت

-

-

تاپینگ شیشه تخت

-

-

-تاپینگ شیشه تخت

--
--