بازرگانی البرز سرمایش عرضه کننده و تولید کننده دستگاههای صنعتی بارسفت کن | تاپینگ | دستگاه بستنی ساز قیفی | آب پرتقال گیر | آب هویج گیر | یخ در بهشت | شربت سرد کن | شیر داغ کن | مخلوط کن

اخبار

تاپینگ بستنی میوه ای

تاپینگ بستنی میوه ای

۱۳:۰۲
۱۴ / ۸ / ۱۳۹۹

سردخانه ماشين هاي بستنی ساز

سردخانه ماشين هاي بستنی ساز

۱۲:۵۰
۱۴ / ۸ / ۱۳۹۹

یخچال صنعتی ویترینی

یخچال صنعتی ویترینی

۱۰:۳۹
۱۴ / ۸ / ۱۳۹۹

انواع سیستم های سرمایشی در آشپزخانه های صنعتی

انواع سیستم های سرمایشی در آشپزخانه های صنعتی

۱۰:۳۴
۱۴ / ۸ / ۱۳۹۹
۱۱:۴۲
۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
۰۰:۰۰
۱۱ / ۱۰ / ۱۲۷۸