دستگاه بستنی نیک, بار سفت کن , تاپینگ , بستنی میوه, آب انار , بلندر , اب میوه گیر , مخلوط کن ,شیر موز , کافی شاپ ,تجهیزات ,گل خامه , پارو , اب هویج گیر , اسیاب قهوه ,یخچال , فریزر ,کینو , کینگ http://alborzsarmayesh110.com دستگاه بستنی نیک, بار سفت کن , تاپینگ , بستنی میوه, آب انار , بلندر , اب میوه گیر , مخلوط کن ,شیر موز , کافی شاپ ,تجهیزات ,گل خامه , پارو , اب هویج گیر , اسیاب قهوه ,یخچال , فریزر ,کینو , کینگ fa