دستگاه بارسفت کن تنوری باحجم ۳۰ لیتر با موتور 10HP رسید

تاریخ:۱۳۹۴/۱۱/۲۶